किडनी कॅन्सरचे लक्षणे: चाचण्या, उपचार व शस्त्रक्रिया